Lihula jaoskonnakohus

Lihula jaoskonnakohus asus Lihulas. Kohtu jaoskonda kuulusid Karuse, Kirbla, Kullamaa, Lihula, Märjamaa, Varbla, Velise ja Vigala vald.

Lihula jaoskonnakohtunik oli 1940. aastal Martin Tulmin.