Lihtheli ehk puhastoon ehk toon on heli, mille lainekuju on sinusoid.

Lainekuju osa, mis algab keskjoonest, läbib maksimumpunkti, miinimumpunkti ja lõppeb taas keskjoonel, nimetatakse üheks tsükliks. Tsükli ajalist kestust nimetatakse perioodiks . Perioodi kui ajalise suuruse ruumiline analoog on lainepikkus, mis on kahe ruumis korduvate punktide vaheline kaugus.

Lihtheli lainekuju saab esitada võrrandiga

,

kus

  • on väärtus hetkel ,
  • on lainekuju amplituudiväärtus, iseloomustab helivaljust,
  • on lainekuju ringsagedus,
  • on lainekuju algfaas.

Ringsagedusest saab tuletada lihtheli sageduse (tsüklite arvu ajaühikus) .

Vaata ka

muuda