Lihtheli

Lihtheli ehk puhastoon ehk toon on heli, mille lainekuju on sinusoid.

Simple harmonic motion.png

Lainekuju osa, mis algab keskjoonest, läbib maksimumpunkti, miinimumpunkti ja lõppeb taas keskjoonel, nimetatakse üheks tsükliks. Tsükli ajalist kestust nimetatakse perioodiks . Ruumis oleval laine analoog ajalisel perioodile on lainepikkus, mis on kahe ruumis korduvate punktide vaheline kaugus meetrites.

Lihtheli lainekuju saab esitada võrrandiga

kus,

  • väärtus ajahetkel ,
  • on lainekuju amplituud on maksimaalne kaugus keskjoonest ja iseloomustab helivaljust. Mida suurem amplituud, seda valjem heli,
  • on lainekuju ringsagedus,
  • lainekuju algfaas,

Ringsagedusest saav tuletada lihtheli perioodi ,

ja perioodist saab leida sageduse ehk tsüklite arvu ajaühikus:

Vaata kaRedigeeri