Leopold Hanseni majamuuseum

Leopold Hanseni majamuuseum oli Tartumaal Elva linnas tegutsev muuseum, mis oli pühendatud Vanemuise teatri näitlejale Leopold Hansenile, kes oli ka Elva linna esimene aukodanik.

Eesti Straussi Ühingu korraldatud kontsert Leopold Hanseni Majamuuseumis Elvas 2. augustil 2012
Leopold Hanseni majamuuseumi silt, august 2012

Majamuuseum oli samuti Elvas asuva Tartumaa Muuseumi filiaal ning paiknes aadressil Vaikne tänav 10 hoones, mille ehitas ja kinkis muuseumile Hansen ise.

Muuseumi kaminasaalis ja õues on toimunud arvukalt kontserte, osalt koostöös Eesti Johann Straussi Ühinguga, mis muuseumimajas tegutseb. Püsiekspositsioon andis ülevaate Leopold Hanseni loomingust ning näitas 1960. aastate interjööri. Enne sulgemist oli majamuuseum avatud külastajatele vaid etteteatamisel Tartumaa Muuseumi.

Tartumaa muuseumi põhimääruse kohaselt oli Leopold Hanseni Majamuuseumi ülesanne "eesti rahvusliku teatrikunsti ühe alusepanija elu ning tegevuse ja tema kaasaegse kultuurielu tutvustamine; teatrikultuuri toetamine rahvakultuuri osana; kohaliku ja regionaalse tasandi kultuuriloome väärtustamine; kultuurihariduse edendamine täiendus- ja huvihariduse raames elukestva õppe põhimõtete alusel".[1]

2012. aastal teatas kultuuriministeerium algselt soovist anda muuseum Tartumaa Muuseumi koosseisus üle Elva linnale, kuid läbirääkimised jooksid ummikusse ning seetõttu otsustas ministeerium muuseumi sulgeda. Museaalid anti üle Tartu linnamuuseumile, kinnistu Riigi Kinnisvara AS-ile.[2] 2016. aasta kevadel müüdi hoone koos krundiga ning seejärel lammutati. Elva Postipoisi andmetel hävinesid aias Hanseni enda istutatud puud ning maja müüris asunud sõjaeelse Vanemuise kaks maski.

ViitedRedigeeri

  1. Tartumaa Muuseumi põhimäärus Riigi Teatajas, praegune redaktsioon jõustus 01.01.2011
  2. "Tartumaa muuseum lõpetab tegevuse" Delfi, 1. oktoober 2012