Leninlik Tee (ajaleht)

Leninlik Tee oli eestikeelne ajaleht, mis ilmus Vaivaras 3. juulist 1951 kuni 31. detsembrini 1953; Vaivara Masina-Traktorijaama poliitosakonna häälekandja.

Ajaleht ilmus kaks korda kuus.