Lemma (keeleteadus)

Lemma on arvutilingvistikas kokkukuuluvate sõnavormide hulk, kusjuures ei võeta seisukohta, milline neist vormidest on põhivorm (mida tehakse lekseemi puhul).