Lembit Raid

Eesti ajaloolane

Lembit Raid (sündinud 30. juuni 1931 Uue-Võidu vald, Viljandimaa19. märts 2021) oli eesti ajaloolane ja arhivaar.[1]

Elulugu muuda

Lembit Raid oli talupidaja poeg ja Tiit Raidi isa.[1]

Lõpetas 1950 Viljandi 2. Keskkooli ning 1955 TRÜ ajaloo-keeleteaduskonna ajaloo osakonna, kus õppis teise erialana etnograafiat. Ajalookandidaat (1968) väitekirjaga "EKP klerikalismivastane võitlus ja ateistlik kasvatustöö rahvahulkades (1920–1968). 1971 ja 1977 täiendas end Leningradi Ülikoolis.

Oli 1955–1960 Nõo Keskkooli õpetaja ja Elva Keskkooli direktor,

Tegevus NLKP-s muuda

 • 1957 EKP liige
 • 1961–1962 parteisekretär Elvas
 • 1963–1965 parteisekretär TRÜ-s
 • 1978 Ajaloodoktor (Kommunistliku Partei Keskkomitee Partei Ajaloo Instituut) väitekirjaga "Расространение марксистского атеизма и политика коммунистов в отношении религии и церкви в Эстонии".

Edasine töökäik muuda

1965–1970 TRÜ NLKP ajaloo kateedri vanemõpetaja, 1971–1979 dotsent, 1980–1988 professor, 1988–1990 sotsialismi ajaloo kateedri professor, 1990–1991 TÜ sotsioloogia kateedri professor, 1991–1995 filosoofiateaduskonna ajaloo osakonna vanemteadur-professor. On juhendanud aspirante jt teaduskraadi taotlejaid.

1993–1995 Eesti Ajalooarhiivis arhivaar.[1]

Teadustöö muuda

Varasem uurimistöö käsitles kiriku, religiooni ja ateismi arengut Eestis 20. sajandil, hilisem – aastail 1940–1952 asetleidnud stalinistlikku repressioonipoliitikat, mille keskmes olid EK(b)P Keskkomitee 1950. aasta märtsipleenumi otsused ja nende realiseerimist valgustavad ning Tartu Ülikooli lähiajalugu käsitlevad publikatsioonid.

Samuti ilmusid uurimused teaduse ajaloost, arhiivindusest ja kirikuloost, sh Tartu Ülikooli usuteaduskonna arengust. On koostanud selle teaduskonna õppejõudude biograafiad aastaist 1632–1940, tutvustanud publikatsioonides ja konverentsiettekannetes Eesti Ajalooarhiivis säilinud kirikuarhiive ajaloo allikatena. Toimetanud TÜ teadustööde kogumikke, sh leksikoloogilisi.[1]

Teoseid muuda

Üle 80 teadustrükise ja 150 õppemetoodilise või aimetrükise.[1]

 • Vabamõtlejate ringidest massilise ateismini. Tallinn 1978
 • Kas peremees või käsualune. Parteiarhiivi materjalidest. // Kleio 5/6 (1992)
 • 8 (1994)
 • 12 (1995)
 • Vaevatee. Tartu Ülikool kommunistlikus parteipoliitikas aastail 1940–1965. Tartu 1995
 • Tartu Ülikooli usuteaduskond 1932–1940. Tartu 1995
 • ETBL I ja II (teoloogide elulood)

Isiklikku muuda

Tema vend Kaljo Raid (1918–1995) oli Kohila Baptistikoguduse pastor. Tema poeg Tiit Raid on ihtüoloog.

Viited muuda

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Eesti teaduse biograafiline leksikon, 3. köide

Kirjandus muuda

 • Tartu Riikliku Ülikooli õppe-teaduskoosseisu biobibliograafia nimestik 1944–1980. Tartu 1987. Lk 466
 • Tartu Ülikooli õppe-teaduskoosseisu biobibliograafia nimestik 1981–1995 (käsikiri). Lk 141–142

Välislingid muuda

  Käesolevas artiklis on kasutatud "Eesti teaduse biograafilise leksikoni" materjale.