Leie Põhikool on põhikool Viljandi maakonnas Viljandi vallas Leies.

Koolihoone distantsilt vaadatuna (august 2022)
Leie põhikool (juuli 2010)

2021/2022. õppeaastal toimub õppetöö õpilaste vähesuse tõttu liittundides, avatud ei ole 3. klassi. Õpetajaid on kokku 12, koolis töötab ka eripedagoog.

Koolihoones on ka avatud internetipunktiga Leie raamatukogu, Leie Avatud Noortekeskus ning Leie kooli lasteaed "Sipelgapesa".

Kooli ajalugu Redigeeri

Koolimaja projekteeris Eesti Maaehitusprojekti arhitekt Maarja Nummert. Ehitust alustati 1989. aastal. Koolimaja oli mõeldud 216 õpilasele. Sama tüüpi koolihooned olid sel ajal veel Noarootsi 9-klassilisel Koolil ja Kolga Keskkoolil. 1992. aastal jäi kooli ehitus uue riigikorra ja majandusraskuste tõttu seisma. Pärast üle aasta kestnud seisakut ehitustööd siiski jätkusid ning 1. septembril 1995 sai alustada õppetööd. Alustati 142 õpilasega. Kooli ruumidesse toodi üle ka Leie raamatukogu, 2003. aastal loodi lasteaed.

Õpilaste vähesuse tõttu toimub õppetöö liittundides, 2021/2022 õppeaastal pole avatud 3. klassi. Õpetajaid on kokku 12, koolis töötab ka eripedagoog.

Välislingid Redigeeri