Leho Ründal

Leho Ründal (aastani 1937 Leonhard Grünthal, 7. juuni 1915 Kuuste (Haaslava) vald, Tartumaa27. august 2006) oli eesti tehnikateadlane.[1]

EluluguRedigeeri

Leho Ründal oli talupidaja poeg.[1]

Lõpetas 1934 H. Treffneri Gümnaasiumi ning õppis 1934–36 TÜ loodus-matemaatikateaduskonnas ja 1937–40 TTÜ-s, lõpetas 1946 Tallinna Polütehnilise Instituudi (TPI) keemiainsenerina; tehnikakandidaat (1956, TPI), väitekiri "Kukersiitse põlevkivibensiini keemilise koosseisu ja füüsikaliste omaduste uurimine". Oli 1946–1956 TTÜ keemia kateedri assistent, 1957–61 Eesti NSV TA Energeetika Instituudi vanemteadur, 1961–74 Eesti NSV TA Keemia Instituudi ja 1974–81 Eesti Maaviljeluse ja Maaparanduse Teadusliku Uurimise Instituudi (EMMI) keemiliste analüüside kesklaboris.[1]

TeadustööRedigeeri

Uurimisvaldkond: köögiviljade ja substraatide keemilised analüüsid, põlevkivikeemia ja põlevkivi kompleksne kasutamine. Üle 40 teadustrükise ja 3 autoritunnistust.[1]

ViitedRedigeeri

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Eesti teaduse biograafiline leksikon, 3. köide

TeoseidRedigeeri

  • Kohtla põlevkivibensiini adsorptsiooni-kromatograafiline analüüs. // TPI Toimetised. A 52 (1954)
  • Arvutuslik meetod põlevkivibensiini rühmalise koosseisu määramiseks. // TPI Toimetised. A 73 (1956)
  • Maardu leiukoha diktüoneemakilda ja temas sisaldava kerogeeni keemilisest koosseisust. // TA Toim. Tehnika ja füüs-mat 4 (1959)
  • Kerogeeni sisalduse määramine kukersiidi rikastusproduktides nende tiheduste kaudu. // TA Toim. Keemia 39 (1990) 3
  • Diktüoneemakilda poolkoksi kloreerimisprotsessi kineetika. // Teaduste Akadeemia Toim. Keemia 39 (1990) 4.

KirjandusRedigeeri

  Käesolevas artiklis on kasutatud "Eesti teaduse biograafilise leksikoni" materjale.