Leheserv on lihtlehe või liitlehe lehekeste lehelaba serv. See võib olla terve või sisselõigetega. Viimasel puhul on tegemist kas siis sälkudega või hambulise servaga. Leheserv ei pruugi alati olla ühesugune ei ühe liigi ega isegi ühe taksoni piires. Leheserva kuju võib olla erinev sõltuvalt sellest, kus leht taimel paikneb (üheaastasel või mitmeaastasel võrsel) või ka ühe lehe eri osades (sanglepp tipuosas kahelisaagjas, alusel terve).

Kokku eristatakse umbes 11 leheserva kuju:

Täpsemaks kirjeldamiseks kasutatakse veel täpsustavaid eesliiteid: kaheli-, peen-, jäme- jne.