Lehelis ehk leeliselahus (saarte ja läänemurdes leelis, lõunaeesti murretes libe) on leeliseline (pesu)vedelik, harilikult tuhavesi.

Vanasti kasutati tuhalehelist kodudes pesupesemisel, põrandate küürimisel ja seebikeetmisel. Seepi keedeti 19. sajandini loomsetest rasvadest kanges lubjaga segatud tuhalehelises. Lehelist tehti sõelutud lehtpuutuhast, segades seda kuuma veega, siis keedeti ja selitati või kurnati.