Lehelis ehk leeliselahus (saarte ja läänemurdes leelis, lõunaeesti murretes libe) on leeliseline (pesu)vedelik, harilikult tuhavesi.

Vanasti kasutati tuhalehelist kodus pesupesemisel, põrandate küürimisel ja seebikeetmisel. Seepi keedeti 19. sajandini loomsetest rasvadest kanges lubjaga segatud tuhalehelises. Lehelist tehti sõelutud lehtpuutuhast, segati see kuuma veega, siis keedeti ja selitati või kurnati.