Latinisatsioon on algselt mingis muus kirjasüsteemis kirjutatud sõnade ja nimede kirjutamine ladina kirjas.

Eri viisid mandariini keele sõna latiniseerimiseks

Latinisatsioon võib kasutada nii transkriptsiooni kui ka transliteratsiooni.

Eri kirjasüsteemide latinisatsiooniks võib (riigi või muul tasandil) olla kehtestatud reeglisüsteeme. Sama kirjasüsteemi latiniseerimiseks võib korraga ametlikult või mitteametlikult kasutusel olla mitu erinevat reeglistikku. Reeglistikud võivad olla ka spetsiifiliselt keelepaaripõhised, nt valgevene-eesti transkriptsioon.

Vaata ka muuda