Lasumuselemendid

Lasumuselemendid on geoloogilise struktuuri ruumilist orientatsiooni iseloomustavad parameetrid.

Struktuuri, näiteks kihi või murrangu lasumuselementideks on rõhtsiht, kallakussuund ja kallakusnurk.

Lasumuselemente määratakse geoloogilise kompassiga.