Lambavill

Lambavill enne ja pärast puhastamist

Lambavill on lambalt saadav vill. Harilikult on lambavill pärit kodulambalt (Ovis ammon f. aries). Lambavilla kasutamise kohta Euroopa alalt on teateid alates noorema rauaaja lõpust.