Mahutavus (laevandus)

(Ümber suunatud leheküljelt Laeva mahutavus)

Mahutavus on laeva ruume mahuliselt iseloomustav suurus. Eristatakse lastimahutavust, reisijatemahutavust ja registermahutavust.

Registermahutavuse liigid on ühikuta suurused, mis väljendavad laeva üldisi ja kaubaruumide mõõtmeid. Registermahutavus määratakse mõõtmisreeglite järgi, mis on kindlaks määratud laevade mõõtmise rahvusvahelise 1969. aasta konventsiooniga.

Registermahutavuse liigid:

  • kogumahutavus (tähis GT, inglise keeles gross tonnage) on kõigi laevaruumide ja kinniste tekiehitiste koguruumala, millest on maha arvatud topeltpõhja ja mõningate teenindusruumide mahud;
  • puhasmahutavus (tähis NT, inglise keeles neto tonnage) näitab lasti- ja reisijateruumide, s.o tulu andvate ruumide mahutavust; puhasmahutavuse määramisel arvatakse kogumahutavusest maha nende ruumide summaarne maht, mis ei kõlba kauba ja reisijate paigutamiseks, samuti laevapere, tekimehhanismide ja navigatsiooniseadmete ruumide maht.

Varem mõõdeti laeva mahutavust registertonnides: brutoregistertonn (tähis brt) ja netoregistertonn (tähis nrt). Registermahutavuse tähised GT ja NT on uute laevade puhul kasutusel alates 1982. aastast.

Välislingid muuda