Registertonn on laevanduses kasutusel olnud mahutavuse ühik, mis on võrdne 2,831685 kuupmeetriga. Brutoregistermahutavuse (lühendid BRT, GRT) puhul kasutati ühikunimetust brutoregistertonn (brt) ja netoregistermahutavuse (NRT) puhul ühikunimetust netoregistertonn (nrt).

1 registertonn = 100 kuupjalga = 2,831685 m3

Laevade mõõtmise rahvusvahelise konventsiooni (1969) kohaselt asendavad varasemaid ühikuga suurusi ühikuta kogu- ja puhasmahutavus, mida tähistavad vastavalt lühendid GT ja NT. Selle konventsiooniga määratud mahumõõtmise reeglid jõustusid uute laevade jaoks 18. juulil 1982, vanemad laevad said ajapikendust 18. juulini 1994.