Labajalavalss ehk labajalg on 3/4 taktimõõdus eesti rahvatants. Iseloomulik on iga takti esimese osa tugev rõhutamine. Mõnikord võib olla rõhuline ka kaheksanda takti teine osa. Labajalavalss on eeskuju saanud kolmesammulisest saksa valsist.