LC50 on standardne viis märkida aine mürgisust sellega kokkupuutel (vrd LD50, mida kasutatakse mürgisuse märkimiseks selle manustamisel). LC50 on akronüüm väljendist "Lethal concentration, 50%" (letaalne, surmav kontsentratsioon, 50%). LC50 märgitakse minimaalset aine kontsentratsiooni õhus või vees (aine sisaldust vees LC50 kaudu hinnatakse keskkonnauuringutes), mis on surmav pooltele isenditele testpopulatsioonist.

Tavaliselt väljendatakse kaaluühikus kuupmeetri kohta (näiteks sariini LC50 (sissehingamisel) = 35 mg/m3/minutis). Märgitakse ka mõjumise aeg ning mõjumise viis (aur sissehingatuna õhus, vedelik läbi naha (lahustatud) vees vms).

Mõned mürkgaasid järgivad Haberi seadust, mille kohaselt C × t = k, kus C on gaasi kontsentratsioon (massiühikut mahuühiku kohta), t on aeg, mille jooksul ollakse gaasiga kokkupuutes ja k on konstant. See tähendab, et kokkupuuteaja suurenemisel kaks korda on surma tekitamiseks vajalik gaasi kontsentratsioon kaks korda väiksem ja vastupidi.

Vaata kaRedigeeri