Lõik (keeleteadus)

Lõik on kirjutatud proosateksti osa, mis on ümbritsevast tekstist eraldatud taandridade ja/või tühjade ridadega.

Lõigu võib moodustada üks või rohkem lauset, lõigu laused on üldjuhul omavahel mõttelt seotud (rohkem kui eri lõikudes olevad laused). Lõik on nii vormiliselt kui ka sisuliselt proosateksti põhiüksus. Tekst võib koosneda ka ühestainsast lõigust. Kuigi ühegi loomuliku keele süntaks ei nõua teksti lõikudesse jaotamist, eeldatakse seda tavaliselt ametliku kirjutusstiili osana pikemate tekstide loetavuse hõlbustamiseks.