Lähtejärv

Porkuni järv on allikatoiteline lähtejärv.

Lähtejärv on järv, kuhu vesi valgub allikaist, vee viib järvest välja aga sellest algav jõgi.

Lähtejärvedes uueneb vesi täielikult alles mitme aasta jooksul. Selline on näiteks Porkuni järv Pandivere kõrgustikul.