Läbivkarakteristik

Läbivkarakteristik on süsteemi elemendi väljundsuuruse sõltuvus sisendsuurusest.

Elektroonikas on läbivkarakteristik võimenduselemendi, näiteks transistori, väljundvoolu sõltuvus sisendpingest. Bipolaartransistori puhul on see seos küllat täpselt kirjeldatav eksponentfunktsiooniga.

Valgustuslambi läbivkarakteristik on lambi heleduse või tema poolt kiiratava valgusvoo sõltuvus lambile rakendatud pingest. See seos on väga keeruline, sest muutub ka kiirguse spektraalkoostis (näiteks hõõglambi hõõgniidi temperatuurist sõltuvalt).

Elektriahju läbivkarakteristik on temperatuuri sõltuvus rakendatud pingest. Esimeses lähenduses on see seos esitatav ruutsõltuvusena.

Valgusdioodi läbivkarakteristik on tema heleduse või tema poolt kiiratava valgusvoo sõltuvus teda läbivast voolust. See seos on ligilähedaselt lineaarne (pingega juhtimisel oleks eksponentsiaalne).