Kursi komtuur

Liivi ordu käsknik

Kursi komtuur (saksa keeles Komtur von Talkhof) oli Liivi ordu käsknik, kes valitses Kursi komtuurkonda.

Esimene komtuur on teada 1343. aastast, viimane nimeliselt teadaolev lahkus aga ametist 1552. aastal. Johann Renneri kroonikas on Kursi komtuuri siiski mainitud, ehkki tema nime pole seal mainitud. 1558. aasta suvel või sügisel vallutasid venelased tõenäoliselt Kursi ordulinnuse, kuid Kursi komtuuri mainis endine ordumeister Wilhelm von Fürstenberg veel 1560. aasta alguses.[1]

Kursi komtuur valitses Vana-Liivimaa väikseimat ja sisemaal asuvat komtuurkonda ja seetõttu polnud ta käsknikuna kuigi oluline. Siiski jäi ta ametisse tunduvalt kauemaks ajaks kui näiteks tema naabruses valitsenud Põltsamaa foogt, kelle valdused 1480. aastal Viljandi komtuurkonnaga ühendati. Tõenäoliselt oli Kursi komtuuri koht kas asendusposistsioon nendele orduametnikele, kellele polnud parajasti korralikku piirkonda anda või siis ka koht, kuhu varem juhtivamatel positsioonidel olnud käsknikud erru saata. Kursi komtuur oli tõenäoliselt ainus Liivi ordu käsknik 16. sajandil, kes ei kuulunud isegi mitte välimisse ordunõukokku, mis koosnes ülejäänud käsknikest ja tegeles olulisimate ordut puudutavate küsimuste, näiteks ordumeistri valimistega.

Teadaolevad Kursi komtuurid muuda

Viited muuda

  1. Johann Renner. Liivimaa ajalugu 1556–1561. Tõlkinud Ivar Leimus. Tallinn: Argo, 2006 [2. trükk], lk 128.
  2. Liivimaa rüütelvendade kataloogis "Ritterbrüder im livländischen Zweig des Deutschen Ordens" peetakse eesnimeta Kursi komtuuri Balenit Dietrich von der Baleniks (nr 44), kuid juba 1534. aastal nimetati sellesse ametisse Wilhelm von der Balen, kes tagandati Vindavi komtuuri kohalt (Herzog Albrecht von Preußen und Livland (1534–1540): Regesten aus dem Herzoglichen Briefarchiv und den ostpreussischen Folianten, hg. v. Stefan Hartmann, Köln etc, 1999, Nr. 642; Juhan Kreem, Ordu sügis, Tallinn 2022, lk 284–286).