Kura ehk kurši keel on kuni 16.–17. sajandini Lätis Kuramaal ja Loode-Leedus kõneldud balti keel. Kuna ainus kura keelt talletanud kirjalik allikas on 16. sajandist pärinev kura ja läti segakeelne meieisapalve, siis on keele tunnused taastatud suures osas varasema kuralaste asuala kohanimede ning läti, leedu ja liivi keeles tuvastatavate kura keele sugemete abil. Arvatakse, et kura keel kuulus algselt sarnaselt preisi ja jatvingi keelega läänebalti keelte hulka, kuid pikaajalise semgali keele mõju tõttu omandas ta palju idabalti keelte jooni.[1] Pärast keele hääbumist Leedus 16. sajandiks ja Kuramaal 17. sajandiks jäid mõned selle elemendid püsima substraadina läti keele keskläti murde kurši murrakutes, liivi murde Kuramaa murrakutes ja Kura säärel kõneldud läti keele erikujus (kurseniekkide keeles), leedu keele žemaidi murdes, eriti murdeala loodeosas, ning adstraadina (võib-olla ka substraadina) liivi keele Kuramaa murrakutes.[1][2][3]

Viited muuda