Kostivere tee

Kostivere tee (registrinumbriga 11307) on kõrvalmaantee Jõelähtme vallas. Tee pikkus on 1,3 km.

Kaart

Tee saab alguse Aruküla–Kostivere tee kaheksandal kilomeetril Vandjala külas ja lõpeb Maardu–Raasiku tee neljandal kilomeeril Kostivere alevikus. Tee kulgeb läbi nimetatud asulate.

Tee ei ületa ühtegi silda, küll aga 1 truubi. Teele ei jää bussipeatusi.

Tee on mustkattega. Tee on klassita. Liiklussagedus teel on kuni 200 autot ööpäevas. Kostivere aleviku piirkonnas on kiiruspiirangud 70, 50, 30 km/h. Kostivere aleviku tiheasustusega alal on tee valgustatud.