Korstnapühkija

Korstnapühkija on isik, kelle ametiks on korstnate ja lõõride puhastamine tahmast.

Korstnapühkija Tartus

Tuleohutuse seadus §11 lõige 5: üks kord viie aasta jooksul peab ahju, kaminat või pliiti ning nende korstnat ja ühenduslõõri puhastama korstnapühkija kutsetunnistusega isik, kes väljastab küttesüsteemi tehnilise seisukorra ning ohutuse kohta korstnapühkimise akti.[1]

Korterelamutes, ühiskondlikes hoonetes, ettevõtete hoonetes jne peab küttesüsteemi puhastama kutsetunnistusega korstnapühkija vähemalt üks kord aastas.

Kasutusel olevat ahju, kaminat või pliiti ning nende korstnat ja ühenduslõõri peab puhastama vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini, kui nende dokumentatsioonis on ette nähtud. Kui dokumentatsioon puudub või kui dokumentatsioonis ei ole ette nähtud muud sagedust, siis tuleb neid puhastada vähemalt üks kord aastas.

Tuleohutuse seadus §11 lõige 8: Ahju, kamina või pliidi ning korstna ja ühenduslõõri puhastamise käigus avastatud tuleohutusnõude rikkumisest ja tuleohust peab korstnapühkija kirjalikult teavitama valdajat ja Päästeametit kümne päeva jooksul alates puhastamise päevast.


Korstnapühkija tööd:

  • puhastab küttesüsteemid, ventilatsioonisüsteemid, korstnalõõrid ja ühenduslõõri ning annab hinnangu küttekollete seisukorrale. Vajadusel likvideerib korstnapühkija ummistused korstnas ja vahetab tahmatopsid.
  • dokumenteerib teostatud tööd ja annab kliendile vajalikud aktid.
  • teavitab klienti ja päästeteenistuse tuleohutusjärelevalve ametnikke puudusega ja ohtlikest seadmetest.


Küttesüsteemide regulaarne hooldus ja kontroll on olulised mitmel põhjusel:

  • Tuleohutus: Korstnapühkimine eemaldab tahma, pigi ja muud setted, mis võivad süttida ja põhjustada tulekahju. Regulaarne puhastamine vähendab tuleohtu ja aitab tagada teie kodu turvalisuse.
  • Süsinikmonooksiidi mürgistuse vältimine: Kütteseadmete korraliku hoolduse ja ventileerimisega välditakse süsinikmonooksiidi kogunemist eluruumides, mis on eluohtlik gaas.
  • Energiatõhusus: Puhastatud ja hooldatud kütteseadmed töötavad tõhusamalt, vähendades kütusekulusid ja keskkonnamõju. See tähendab madalamat energiatarbimist ja säästetud raha.
  • Kütteseadmete pikem kasutusiga: Korrapärane hooldus ja kontroll pikendavad teie kütteseadmete kasutusiga, hoides neid töökorras ja vähendades vajadust kulukate remontide järele.


Kokkuvõte:

Korstnapühkimine ja kütteseadmete hooldus on kriitilise tähtsusega igale kodule, mis kasutab kütteseadmeid, nagu ahjud, kaminad või puuküttega pliidid. Korsnapühkijal peab olema taseme kutsetunnistus, et tagada teie kodu ohutus ja energiatõhusus.


Viited muuda

  1. Tuleohutuse seadus, Riigi Teataja, Vastu võetud 05.05.2010

Välislingid muuda