Korrapärane püramiid

Korrapärane püramiid on püramiid, mille põhi on korrapärane hulknurk ning mille tipu ristprojektsioon põhjale on põhja keskpunkt.

PindalaRedigeeri

Kui korrapärase püramiidi külgtahud mööda külgservi lahti lõigata, siis saame külgtahud koos põhjaga laotada ühele tasandile. Nii saame korrapärase püramiidi pinnalaotuse.

KülgpindalaRedigeeri

Püramiidi külgtahkude pindalade summa on püramiidi külgpindala.

Korrapärase püramiidi külgpindala võrdub põhja ümbermõõdu ja püramiidi apoteemi poole korrutisega.

 

Põhja pindalaRedigeeri

Korrapärase püramiidi põhjaks on korrapärane hulknurk. Korrapärase hulknurga pindala võrdub hulknurga ümbermõõdu (P) ja hulknurga apoteemi (r) poole korrutisega.

 

RuumalaRedigeeri

Püramiidi ruumala on

 

kus   on põhja pindala ja   on püramiidi kõrgus.

Vaata kaRedigeeri