Korrapärane püramiid

Korrapärane püramiid on püramiid, mille põhi on korrapärane hulknurk ning mille tipu ristprojektsioon põhjale on põhja keskpunkt.

Pindala muuda

Kui korrapärase püramiidi külgtahud mööda külgservi lahti lõigata, siis saame külgtahud koos põhjaga laotada ühele tasandile. Nii saame korrapärase püramiidi pinnalaotuse.

Külgpindala muuda

Püramiidi külgtahkude pindalade summa on püramiidi külgpindala.

Korrapärase püramiidi külgpindala võrdub põhja ümbermõõdu ja püramiidi apoteemi poole korrutisega.

 

Põhja pindala muuda

Korrapärase püramiidi põhjaks on korrapärane hulknurk. Korrapärase hulknurga pindala võrdub hulknurga ümbermõõdu (P) ja hulknurga apoteemi (r) poole korrutisega.

 

Ruumala muuda

Püramiidi ruumala on

 

kus   on põhja pindala ja   on püramiidi kõrgus.

Vaata ka muuda