Kornelius Petserist

Kornelius (ka Kornili Petserist, 1501 Pihkva1570 Petseri klooster) oli Petseri kloostri ülem, kanoniseeritud 1690. aastal.

Kornelius Petserist (skulptuur asub Petseris)

Kornelius sündis Pihkvas bojaari perekonnas ja sai ettevalmistuse mungaeluks Mirožki kloostris Pihkvas. 1529. aastal sai temast Petseri kloostri ülem. Tema tegevusajal kasvas oluliselt kloostri mõjukus, suurenes munkade arv ja laienes misjonitegevus. Liivi sõja alguses rajati kloostri ümber müürid, mis muutsid kloostri kaitserajatiseks.

1570. aastal saabus kloostrisse tsaar Ivan IV. Kornelius tuli talle vastu, kuid raevunud tsaar, kes arvas, et klooster on tema suhtes reetlik, tappis ta väidetavalt ise. Hiljem olevat tsaar oma tegu väga kahetsenud ja kloostrile selle märgiks kella annetanud.

1690. aastal maeti Korneliuse säilmed ümber. Seda on peetud tema kanoniseerimise ajaks.