Konventsioon

ühiskonnas harjumuspärane käitumisviis

Konventsioon (ingl.k. convention) on konverentsi osaliste poolt koostatud multilateraalne kirjalik kokkulepe (dokument), millega lepitakse kokku, et konverentsil osalejad täidavad edaspidi vastavalt kokkulepitule teatud reegleid või lähtuvad oma tegevuses teatud põhimõtetest. [1]

Konventsioon on kokku lepitud, seaduses sätestatud või üldtunnustatud standardite, ühiskondlike normide või muude kriteeriumide kogum, mis sageli eksisteerib tavana. [2]

Sotsiaalses kontekstis võib konventsioon säilida kui tava, "kirjutamata seadus": näiteks viis, kuidas inimesed üksteist tervitavad.

Teatud ühiskondlikud reeglid või tavad võivad muutuda seaduseks. Mõnikord võidakse neid täiendavalt vormistada või jõustada: näiteks seadused, mis määravad kindlaks, kummal pool maanteed tuleb sõita.

Füüsikas nimetatakse teatud arvulisi väärtusi nagu konstante või mõõtühikuid kokkuleppelisteks, kui need ei esinda looduslikku mõõdetavat omadust, vaid pärinevad teadlaste kokkuleppest, mis tuleneb näiteks paljude mõõtmiste keskmisest.

  1. Logistikasõnastik. Seilecs. 2021. ISBN 9789916960066.
  2. Logistikasõnastik. Seilecs. 2021. ISBN 9789916960066.