Kontaktvõrk on elektrivõrk, mis on mõeldud elektrisõidukite toitmiseks elektriga. See koosneb veoalajaamadest, ühenduskaablitest, mastidest, riputus- ja kinnituselementidest ning sõiduki vooluvõtturiga otseses kontaktis olevatest osadest – kontaktliinist ja/või toiterööpast. Trammidel ja rongidel tagab elektriühenduse enamasti ka rööbastee, kuid seda tavaliselt kontaktvõrgu osaks ei loeta. Vahel nimetatakse kontaktvõrguks ekslikult ka kontaktliini.

Kontaktvõrk on jaotatud liinilahutitega üksteisest elektriliselt isoleeritud lõikudeks. See võimaldab toita kontaktvõrgu eri osi üksteisest sõltumatult, mis on oluline näiteks remonditööde korral.

Isolaator kontaktliini sektsioonide vahel
Trolliliini ristumine trammiliiniga
██ trammi kontaktliini juhtmed
██ trollibussi kontaktliini juhtmed
██ isolatsioonivahemik

Kontaktliini konstruktsioonist sõltub maksimaalne lubatav sõidukiirus.

Suuri sõidukiirusi võimaldav pingutusega kontaktliin

Vaata ka

muuda