Kontaktliin

elektriliin, mida kasutatakse trammidele, trollibussidele või rongidele elektritoite andmiseks

Kontaktliin (õhuliin, kontaktjuhe, ekslikult ka kontaktvõrk, vananenud trollijuhe) on elektrisõiduki toitmiseks mõeldud ja reeglina selle tee kohal asuv isolatsioonita juhe.

Trammi kontaktliin Jaapanis Sapporos
Trammide ja rongide kontaktliini traadi läbilõige

Kontaktliine ehitatakse traadist, mille spetsiaalne kuju võimaldab selle kinnitamist. Võidakse kasutada ka metall-latte, eriti tunnelites. Sirgetel teelõikudel kulgeb kontaktliin sageli siksakiliselt, mis tagab vooluvõtturi liugepinna ühtlasema kulumise.

Trollibusside kontaktliin koosneb kahest traadist, sest neil puuduvad rööpad, mida saaks kasutada ühe poolusena. Raudteel on katsetatud ka kolmefaasilist toidet.

Eri sõidusuundade kontaktliinid on tavaliselt teatud vahemaa tagant elektriliselt ühendatud traadiga (ainult trammidel) või kaablitega. See võimaldab vähendada pingelangu ja ühtlasi energiakadu ning ühtlustada toitepinget liini eri osades.

Kontaktliinil on sageli ka liinilahutid, mis võimaldavad selle lõikudeks jagamist, ning pöörangud (trollibussidel ja nn sarvega trammidel, näiteks Riias). Ka paigaldatakse trammide ja trollide kontaktliinile liinilüliteid, mille abil juhitakse pööranguid ja foore või blokeeritakse liinilõik (näiteks üherajalise või tunnelis kulgeva trammitee puhul).

Vaata ka muuda