Komsomoliopositsioon

Komsomoliopositsioon oli aastatel 1967–1969 Tartu (Riikliku) Ülikooli komsomolikomitee poolt aetav poliitiline tegevus, millega vastanduti ülikooli parteikomitee (EKP TRÜ komitee) ja komsomoli keskkomitee (ELKNÜ KK) suunistele ja poliitikale.

Üliõpilaskonda informeeriti regulaarselt sisepoliitilistest sündmustest ja arengutest nii ülikoolis kui Eestis laiemalt, arendati poliitilist kultuuri ja teadlikkust, protesteeriti tsensuuri vastu, tunnustati ja toetati sõltumatut teadus- ja kultuuritegevust jne.

Olulisteks sündmusteks olid Käärikul toimuvad laagrid, protestiaktsioonid Paul-Eerik Rummo näidendi "Tuhkatriinumäng" keelustamise vastu, Kristjan Jaak Petersoni nimelise kirjandusauhinna andmine Friedebert Tuglasele, mitmesugused suurüritused nagu üliõpilaspäevad jmt.

Komsomoliopositsiooni eesotsa kuulusid Sirje Endre, Jaak Allik, Peeter Vihalemm, Marju Lauristin, Trivimi Velliste jpt.