Kolonnaad on sammastik või talastikku kandev sammaskäik või sambarida, mis võib paikneda nii väljaspool hoonet kui ka interjööris.

Kolonnaad Sydney peapostkontoris
Kolonnaadid Vatikanis Püha Peetruse väljakul