Kolmikside

Kolmikside on keemiline side, kus on ühinenud kolm elektronpaari.

Kolmikside heks-3-üüni graafilises struktuurivalemis

Kolmikside kuulub kovalentsete sidemete hulka.

Vaata kaRedigeeri