Elektronipaar koosneb kahest elektronist, mis asuvad samal orbitaalil ja omavad üksteise suhtes vastupidist spinni.

Elektronpaari mõistet tutvustas 1916. aastal keemik Gilbert N. Lewis.

Kuna elektronid on fermionid, siis alluvad nad Pauli printsiibile ja samal orbitaalil olevad elektronid ei saa olla samas kvantolekus ning peavad erinema spinnilt. Seega saab samal orbitaalil olla maksimaalselt kaks elektroni.