Orbitaal on lainefunktsioon, mis kirjeldab elektroni lainelaadest käitumist aatomis (aatomorbitaal) või mitmest aatomist koosnevas molekulis (molekulorbitaal).

Nimetuse kujunemisest muuda

20. sajandi alguse teadlaste ettekujutused aatomi ehitusest, elektroni olekust, liikumisest ümber aatomituuma sarnanesid planeetide liikumisega kindlatel orbiitidel. Hiljem selgus, et nii see tegelikult olla ei saa. Elektronid asuvad elektronpilves, kus elektroni asukoht on määratud tõenäosusega. Seda erinevust makro- ja megamaailma objektide orbiitide ringliikumisega väljendabki termin orbitaal.

  Pikemalt artiklis Aatomorbitaal