Kollineaarsed vektorid

Vektoreid ja nimetatakse kollineaarseteks ehk samasihilisteks, kui need asuvad kas ühel ja samal sirgel või paralleelsetel sirgetel.

Vektorite ja samasihilisust tähistatakse kirjapildiga .

Kollineaarsed vektorid võivad olla kas samasuunalised (tähistame: ) või vastandsuunalised (tähistame: ).