Kolhoosi Aktivist

Kolhoosi Aktivist oli Järva-Jaanis 1. augustis 1951 kuni 27. detsembrini 1953 ilmunud eestikeelne ajaleht, Järva-Jaani Masina-Traktorijaama poliitosakonna häälekandja.

Ajaleht ilmus kaks korda nädalas.