Kokle

Läti rahvapill, näppekeelpill
 See artikkel on pillist; Eesti jõe kohta vaata Kokle jõgi

Kokle (lätikeelne sõna tõlkes 'kannel', varasemas läti keeles kokles) on kannelt meenutav näppekeelpill, läti rahvapill.

Laima Jansone

Lätis tehtud arheoloogilistel kaevamistel leitud esimesed kokle-taolised pillid on dateeritud 13. sajandisse.