Kohusetäitja (ka kohustetäitja, asetäitja) on vakantse ametikoha ajutine täitja, kes pole sellele lõplikult kinnitatud.

Vaata ka muuda