Klassiruum

koolihoone ruum, kus antakse tunde

Klassiruum on koolimajas paiknev ruum, osa füüsilisest õpikeskkonnast, kus toimub suurem osa õppetööst.

Klassikaline klassiruum
Palamuse kihelkonnakooli klassiruum, mida säilitatakse muuseumi koosseisus

Enne 21. sajandit valitsenud õpetajakeskne mudel, kus klassi ees oli õpetaja laud ja tahvel ning õpilased istusid ühe- või kahekaupa laudade taga, on tänapäeval kohati muutumas. Rõhutakse enam võimalusele tagada vahetu suhtlus õpetaja ja õpilaste vahel ning teha erinevaid rühma- ja paaristöid ning uurimuslikku õpet.