Kivi-Vigala – Avaste – Vana-Vigala tee

Kivi-Vigala – Avaste – Vana-Vigala tee (registrinumbriga 20181) on kõrvalmaantee Rapla maakonnas. Tee pikkus on 15,1 km.

Kaart
Kaart

Tee algab Kivi-Vigala külast Silla–Jädivere teelt, läbib Ojapere, Vängla ja Avaste küla ning lõpeb Vana-Vigala küla juures ristudes taas Silla–Jädivere teega.