Kirjandusžanr on ühiste kirjandusajalooliste, stiililiste või kirjanduslike tunnustega teoste rühm. Kirjandus jaguneb põhimõtteliselt ilukirjanduseks ja mittekirjanduslikuks kirjanduseks.

Kirjandusžanri allegooriad, Constant Montald

Ilukirjandus omakorda jaguneb veel proosaks, luuleks ja draamaks. See jaotus pärineb Aristotelese teosest "Poeetika" (ποιητικῆς), kus ta jagab kirjanduse lüürikaks, eepikaks ja draamaks, kuna proosa žanr ei olnud veel välja kujunenud.

Vaata ka muuda

Allikad muuda

  • Aristoteles Poetics. Perseus. (kreeka keeles)
  • Aristoteles Poetics. The Internet Classics Archive. (inglise keeles)