Kirjakast

Kirjakastid Soomes

Kirjakast (ka postkast) on kast, kuhu kirjakandja paneb adressaadile mõeldud posti.

MÄRKUS: AS Eesti Post UNIVERSAALSE POSTITEENUSE tüüptingimuste põhjal on Kirjakast Posti kogumisvõrgus olev püsivalt paigaldatud vahend lihtsaadetisena edastatavate kirisaadetiste kogumiseks ning Postkast on saaja valduses olev vahend kirisaadetise ja postisaadetiste saabumise teadete kättetoimetamiseks.