Kiri (post)

postisaadetis, mille põhiosa on paberile vms kantud tekst

Kiri on postisaadetis, mille põhiosa on paberile (või sarnasele materjalile) kantud tekst. Üldjuhul saadetakse kirju ümbrikus ja selle edastamise eest maksmist tähistatakse postmargiga. Suure osa kirjadest moodustavad sõnumid.

Eesti Post liigitab kirju järgmiselt:

  • riigisisesed standardkirjad,
  • riigisisesed maksikirjad,
  • rahvusvahelised standardkirjad,
  • rahvusvahelised maksikirjad.

Eesti postiseaduse kohaselt (§ 4 lg 2) on kiri üks kirisaadetise liike, teiste kirisaadetise näidetena on toodud trükis ja pisipakk.