Kinnispant on kinnisasjale seatud pandiõigus. Kinnispant jaguneb hüpoteegiks ja kohtulikuks hüpoteegiks.