Kiloparsek (tähis: kpc) on astronoomias kasutatav pikkusühik. Üks kiloparsek võrdub 1000 parsekiga. Nimetuses on kasutatud eesliidet "kilo-".

1 kiloparsek võrdub ligikaudu

Kiloparsekit kasutatakse enamasti kauguste esitamiseks galaktikate sees ning pea- ning satelliitgalaktikate vahel. Linnutee korral kasutatakse harilikult 1000 pc-st väiksemate kauguste esitamiseks parsekit ning 1000 pc-st alates kiloparsekit.