Kiivsed sirged on sirged, mis ei asu samal tasapinnal. Kiivsed sirged ei lõiku ega ole ka paralleelsed.

Risttahuka servadeks olevad sirged AD ja B1B on kiivsed

Kiivsed sirged on näiteks korrapärase tetraeedri vastasservad.