Kergetankirühm oli soomusallüksus Eesti sõjaväes.

See koostati kergetankidest Renault FT 17 1940. aastal. Rühm asus Tallinnas ja allus Auto-Tankirügemendile. Viimane rühmaülem oli Alfons Rebane.