Kemomanipulatsioon

Kemomanipulatsioon on üks veekogude tervendamine keemiliste võtete ja meetodite abil. Kemomanipulatsioon ja biomanipulatsioon on veekogude tervendamise peamisi põhimõttelisi viise.

Et veekogudes on tavaliselt limiteerivaks biogeeniks fosfor, siis valdav osa asjaomaseid meetodeid on suunatud just fosfori(ühendite) vähendamisele veekihis. Enamasti tähendab see fosforiühendite sadestamist või fosforifraktsioonide stabiliseerimist põhjasetteis (nt on soovitud suhteliselt stabiilne mitteapatiitne anorgaaniline fosforifraktsioon setteis, mille difundeerumine ja resuspensiooni vette on väike).

Peamisi meetodeid, mida on kasutatud kemomanipulatsioonis on LIMNO (sageli koos lisameetodi Hypox'iga) ja RIPLOX, viimane küll kätkeb endas ka biomanipulatsioonielemente.

Vaata kaRedigeeri