Keeri järv

Keeri järv (Keeri-Ulila järv, Ulila järv, Härjanurme järv või Võsivere järv) on järv Tartumaal Elva vallas, Ulilast 4 km lõunakagu pool ning kuulub Keeri-Karijärve looduskaitseala koosseisu.

Keeri järv
Keeri järv11.JPG
Järve idakallas
Valgla maad Eesti
Sissevool Elva jõgi
Väljavool Elva jõgi
Pindala 125,8 ha
Pikkus 1850 m
Laius 1200 m
Keskmine sügavus 3 m
Suurim sügavus 4,5 m
Maht 3 774 000 m3
Kõrgus merepinnast 32,5 m
Koordinaadid 58° 19′ 37″ N, 26° 27′ 31″ E

Keeri järv on 125,8 ha suur, suurim sügavus 4,5 m ja keskmine 3 m. Järv asub Elva orundis merepinnast 32,5 m kõrgusel.

Järv jaguneb kaheks eraldatud osaks: Keeri ehk Suur- ja Härjanurme ehk Väikejärveks. Suurjärvest voolab läbi Elva jõgi.

Taimestik on väga liigirikas: leidub üle 30 liigi makrofüüte. Kaldataimena domineerib järvkaisel, kohati leidub palju pilliroogu, vähem kasvab ahtalehist hundinuia, tarnu ja konnaosja.

Kalastik on liigirikas ning sõltuvuses Elva ja Emajõe kaudu sisse rändavatest varudest. Peamised kalaliigid on latikas, särg; veidi vähem leidub ahvenat, hauge, nurgu, roosärge.

2. märtsil 2016 püüti järvest teadaolevalt suurim harrastuspüügivahendiga püütud haug Eestis. Kala kaalus väidetavalt 22,7 kilogrammi.

Seni teadaolev Eesti rekordhaug kaaluga 19,9 kilogrammi püüti enne II maailmasõda samuti Keeri järvest.