Keelemudel on matemaatiline mudel, mis modelleerib osade jada (näiteks täht haaval või sõna haaval üldkeelsetes tekstides), enamasti juhusliku protsessi kujul.

Keelemudelid on tähtsad arvutilingvistikas ja masintõlke või kõnetuvastuse praktiliste rakendustes. Näiteks ChatGPT on juturobot, mis kasutab keelemudelit.

Vaata ka muuda